Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Услуги

Фирмата предлага проектиране, изграждане, сервиз и поддръжка на отоплителни, слънчеви и хидрофорни инсталации.

Оторизиран сервиз на :

-съоръженията на биомаса /котли,камини и горелки на пелети /на фирмите " Екотерм Проект " ЕАД гр.Хасково, " НЕС-Нови енергийни системи " ООД гр.Шумен, " Старт Еко " ООД гр.Шумен, горелки Greyko

-газови котли Viessmann

-котли на твърдо гориво

-бойлери и буфери - Eldom и Sunsystem

-соларни колектори и соларни системи-Eldom и Sunsystem

-доставчик и изпълнител по Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки: Обединена българска банка.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна  помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

  • Енергоспестяващи прозорци
  • Външни топлоизолационни системи
  • Газови котли
  • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
  • Слънчеви колектори за топла вода
  • Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
  • Фотоволтаични системи
  • Aбoнатни станции и сградни инсталации
  • Газификационни системи
  • Рекуперативни вентилационни системи

Безвъзмездна насърчителна помощ

Безвъзмездна насърчителна помощ1 се предоставя в рамките на Програмата за енергийна ефективност в дома REECL, при условие, че е ползван целеви кредит от банка, участваща в тази програма.

Групови проекти:2 При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание, или 35% при условие, че груповият проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на етажна собственост, и включва задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

Индивидуални проекти:3 При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект. Съответните суми на помощта не може да са по-големи от левовата равностойност на максималните размери, посочени в таблицата по-долу. Сумарно безвъзмездната помощ за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на €9000.

Енергоспестяващи мерки в домаРазмер на помощта за мяркатаМаксимален размер на помощта в евро
Енергоефективна дограма20%€1300
Изолация на стени4
20%
€1500
Изолация на покриви420%
€750
Изолация на подове420%€350
Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи20%€600
Слънчеви колектори за топла вода и системи20%€1000
Енергоефективни газови котли и системи20%€600
Термопомпени системи за отопление и климатизация20%€2200
Сградни фотоволтични системи20%€1800
Абoнатни станции и сградни инсталации или газификационни системи520%€1600
Рекуперативни вентилационни системи20%€1200
Проект за енергоспестяване в дома:€9000

 

Ако някои разходи са били частично или напълно възстановени с безвъзмездна помощ по друга донорска програма, те няма да бъдат включени в сумата, върху която се изчислява безвъзмездната помощ по Програма REECL.
2 Това са проекти, които се реализират в сгради в режим на етажна собственост за цялостно подобряване на конструктивните елементи и/или на сградните инженерни системи.
3 Това са проекти, които се реализират в еднофамилни къщи и/или индивидуално в апартаменти.
4 Частично полагане на изолации по фасади на многоетажни жилищни сгради не се финансира.
5 Газификация на единични апартаменти не се финансира. Финансира се газификация на цяла сграда, т.е. всички апартаменти трябва да се свържат към газоразпределителната мрежа.

Loading...